Podmínky použití

Tyto Podmínky použití vyhrazují podmínky, za kterých HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (my nás nebo naši) poskytuje přístup k Internetové stránce a Informacím.
Definice
V těchto Podmínkách použití:
Informace znamená veškeré informace dostupné z těchto webových stránek včetně:
 1. obsazenost hotelu;
 2. ceny hotelových pokojů;
 3. popisy a fotografie hotelů;
 4. vybavení hotelů;
 5. recenze zákazníků; a
 6. editorial;
Povolený účel znamená použití pro účel porovnávání hotelových cen a služeb ve spojení s prováděním rezervací a/nebo organizací cest vyjma re-publikace či přidáváním informací či jakékoliv jejich části zákazníkům jakýmkoliv elektronickým způsobem;
Nabídka třetí strany znamená zboží a služby nabízené k prodeji třetí stranou;
Internetová stránka znamená stránky umístěné na www.hotelscombined.cz.
Přístup
Přístupem na tyto stránky:
 1. souhlasíte s těmito podmínkami; a
 2. prohlašujete že jste dosáhli věku 18 let.
Zakázané činnosti
Není zejména povoleno:
 1. reprodukovat v materiální formě, publikovat, veřejně publikovat, předávat veřejnosti, či adaptovat jakékoliv Informace či jejich části za jiným, než Povoleným účelem;
 2. získat či monitorovat Informace či jejich části použitím robotů, spiderů, scraperů či jakýchkoliv jiných automatických programů bez našeho předchozího písemného svolení;
 3. porušovat zákazy použití robotů pro vyloučení záhlaví na Internetové stránce, či obcházení jakýchkoliv opatření pro zabránění či limitování přístupu k Internetové stránce;
 4. podnikat jakékoliv kroky, které znamenají, nebo by mohly znamenat bezdůvodnou či nepřiměřeně nadměrnou zátěž pro naši infrastrukturu;
 5. pokoušet se měnit, překládat, adaptovat, upravovat, dekompilovat či zpětně stavět jakékoliv softwarové nástroje námi použité ve spojení s touto Internetovou stránkou.
Odškodnění
Zbavujete nás odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, pohledávky odpovědnosti, výdaje, poškození a ztráty způsobené vaším využitím Informací, či jakýchkoliv jejich částí, za jiným, než Povoleným účelem.
Ověřování informací a předpoklad rizika
Ověřování informací
Před shválením či využitím jakékoliv Nabídky třetí strany je třeba ověřit přesnost dané Informace.
Přijetí rizika
Přijímáte všechna rizika spojená s vaším:
 1. použitím Internetové stránky a Informací; a
 2. přijetím a použitím jakýchkoli nabídek třetích stran.
Bez záruky
Nezaručujeme:
 1. naprostou přesnost, kvalitu, úplnost, či spolehlivost Internetové stránky, Informací na ní uložených, a Nabídky třetí strany;
 2. že Internetová stránka a její Informace neobsahují chyby, viry a nejsou ohrozitelné neoprávněným přístupem či hackery.
 3. v
Odpovědnost
Omezení
V rozsahu podmínek vyplývajících ze Zákona o obchodních činnostech 1974 (Sb) platných pro námi dodávané služby je naše odpovědnost za jakákoli porušení omezena na opětovné dodání služeb a platbu nákladů za opětovné dodání služeb.
Vyloučení
Vyjma těch podmínek které jsou nevyloučitelné z práva jsou veškeré ostatní podmínky - kromě těch obsažených v Podmínkách použití - vyloučeny.
Omezení odpovědnosti
S omezením výše uvedeného článku 7.1 je naše maximální celková odpovědnost omezena na 100 AUD.
Výjimky z odpovědnosti
Za žádných podmínek neneseme odpovědnost (dle smlouvy, sporu, či jinak) za jakékoliv následné, zvláštní, náhodné či nepřímé ztráty či poškození, včetně ztráty zisku, vzniklé dle těchto Podmínek použití.
Obecné
Úplnost
Tyto Podmínky použití obsahují kompletní dohodu mezi stranami a nahrazují jakoukoliv dřívější komunikaci mezi stranami.
Dodatky a úpravy
Tyto podmínky mohou být kdykoliv předmětem změny bez nutnosti upozornění.
Rozhodné právo
Tyto Podmínky použití se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Nového Jižního Walesu. Souhlasem s těmito Podmínkami použití se podřizujete státní a australské jurisdikci.