Najděte si ten nejlepší

Ochrana osobních údajů

Pouze anglická verze těchto zásad ochrany osobních je právně závazná. Překlady byly poskytnuty čistě pro pohodlí uživatelů. V případě rozporu mezi překladem a anglickou výchozí verzí převažuje anglická verze.


Náš závazek k ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je důležité a my jsme se zavázali chránit osobní údaje, které od vás shromažďujeme.

Tyto zásady vysvětlují, jak používáme a chráníme osobní údaje, které shromažďujeme a sdílíme. Jejich cílem je transparentnost a pomoc, abyste měli plnou důvěru v integritu vašeho zážitku při prohlížení.


Jaký druh informací shromažďujeme

Osobní údaje, které nám sdělujete

Shromažďujeme a používáme informace, které nám poskytnete. Kliknete-li na možnost rezervovat, požádáme vás (jako minimum) o jméno a e-mailovou adresu. V závislosti na rezervaci můžeme také požádat o vaši domovskou adresu, telefonní číslo, informace o platbě, datum narození, jména všech hostů, kteří s vámi cestují, a jakékoliv preference (např. preference jídla a veškerá omezení mobility).

Existují i další případy, kdy nám poskytnete informace. Například:-

 • Komunikace se zákaznickým servisem.
 • Otevření členského účtu, který vám umožňuje přístup k exkluzivním členským cenám, ukládat osobních nastavení, vyhledávání, seznamy přání a spravovat předplatná.
 • Účast v doporučujících programech nebo jiných marketingových kampaních bude pravděpodobně vyžadovat, abyste nám poskytli osobní údaje.

Informace o ostatních

Pokud provedete prostřednictvím tohoto webu rezervaci pro někoho jiného, je možné, že odešlete osobní údaje této osoby. Je však vaší povinností zajistit, aby osoba nebo osoby, za které jste osobní údaje poskytli, věděli, že jste tak učinili, a pochopili a přijali, jak používáme jejich informace (jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů)

Automatický sběr dalších informací

Navštívíte-li naše webové stránky či aplikace, sbíráme některé informace z vašeho počítače nebo zařízení. K tomu dochází i v případě, že rezervaci neprovedete. Tyto informace zahrnují IP adresu, datum a čas, kdy jste naše služby otevřeli, hardware, software či internetový prohlížeč, který používáte, informace o operačním systému vašeho počítače a nastavení regionu/jazyka. Také shromažďujeme informace o kliknutích a o tom, které stránky vám byly zobrazeny. Když provedete rezervaci, systém zaregistruje, jakým způsobem a z jaké webové stránky jste rezervaci provedli.

U uživatelů mobilních zařízení shromažďujeme také údaje, které identifikují vaše mobilní zařízení, nastavení a charakteristiky zařízení, výkonnost aplikací a další činnost systému.

Informace z jiných zdrojů

Informace o vás můžeme získat také z jiných zdrojů. Mezi ně patří obchodní partneři, jako jsou přidružení partneři a jiné nezávislé třetí strany. Vše, co od nich získáváme, může být kombinováno s informacemi, které jste poskytli. Použijete-li některého z těchto subjektů, sdělujete podrobnosti rezervace našemu obchodnímu partnerovi, který nám poté údaje předá.

Hotely a jejich jmenované třetí strany s námi mohou sdílet informace o vás. K tomu může dojít, pokud máte dotazy týkající se vaší nevyřízené rezervace nebo při vzniku sporů o vaší rezervaci.

Informace o platbě

Pokud provedete rezervaci rezervací přímo u hotelu, poháněného rezervačním systémem Revato, shromažďujeme od vás informace o platbě, včetně čísla kreditní karty, jména držitele karty, data vypršení platnosti, ověřovacího kódu a fakturační adresy. Bezpečně uložíme (v prostředí certifikovaném PCI-DSS) a předáme tyto informace dodavateli cestovní rezervace k dokončení transakce. Upozorňujeme, že dodavatel zpracovává vaši platbu, ne my. Souhlasíte s tím, že před provedením rezervace prostřednictvím těchto stránek si přečtete a budete vázáni zásadami a postupy dodavatele.

Informace o poloze a další informace ze zařízení

Můžeme shromažďovat informace o vaší poloze, pokud jste ve svém zařízení v nastavení ochrany osobních údajů určili, aby byly takové informace odesílány do aplikace. Používáte-li aplikaci na zařízení, shromažďujeme a používáme vaše údaje, včetně informací o poloze, obecně podobnými způsoby a pro podobné účely jako při použití těchto stránek.

Můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů vašeho zařízení a vypnout funkci sdílení informací o poloze. Upozorňujeme, že vypnutí sdílení polohy může mít vliv na některé funkce naší aplikace.


Jak vaše informace používáme

Obecné účely a právní základy

Informace o vás shromažďujeme pro následující obecné účely:

 • za účelem registrace a správy vašeho účtu
 • Za účelem komunikace s vámi obecně, včetně poskytování informací o nás
 • Pro snadnější provádění rezervací hotelů
 • Za účelem odpovědi na vaše dotazy a komentáře
 • Za účelem měření zájmu a zlepšování našich produktů, služeb a této webové stránky
 • Za účelem zapojení do přímého marketingu nebo zasílání upozornění na speciální nabídky, produkty či služby, které nabízíme my nebo naši partneři a které by vás mohly vzhledem k vašim marketingovým preferencím zajímat
 • Chcete-li jinak přizpůsobit své zkušenosti s námi, včetně přizpůsobení reklam zobrazovaných na jiných webech
 • Za účelem požádat vás o informace, včetně průzkumů
 • Za účelem řešení sporů nebo problémů
 • Za účelem zabránění potenciálně zakázaným či nezákonným činnostem
 • Za účelem prosazování našich podmínek používání a
 • Jak je vám jinak popsáno v místě sběru

Při používání vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, spoléháme se na následující právní základy

 • Plnění smlouvy: použití vašich údajů může být nezbytné k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Například pokud využíváte naše služby k online rezervaci, použijeme vaše údaje k plnění našeho závazku provést a spravovat rezervaci.
 • Oprávněné zájmy: vaše informace můžeme použít k našim oprávněným zájmům, například abychom vám poskytli nejvhodnější obsah webových stránek, e-maily a informační bulletiny, abychom zlepšili a propagovali naše produkty a služby a obsah na našich webových stránkách a pro administrativní účely, za účelem detekce podvodů a pro právní účely, včetně sporů mezi našimi obchodními partnery.

Sdílení vašich údajů s třetími stranami

Vaše informace můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Dodavatelé, včetně hotelů, ale i jiných zástupců třetích stran, kteří dokončují vaší rezervaci. V celém tomto webu a jeho přidružených stránkách jsou všechny produkty a služby poskytované třetími dodavateli popsány jako takové. Informace, které sdílíme s dodavateli za účelem usnadnění rezervace, budou zpracovávány podle příslušných zásad ochrany osobních údajů dodavatelů, s výjimkou informací o platbách. Informace o platebních transakcích sdílíme pouze tehdy, když je to nezbytné pro usnadnění či provedení rezervace prostřednictvím této stránky. Pro tyto účely omezujeme dodavatele při používání informací o platbách.
 • Musíte si přečíst zásady ochrany osobních údajů, podmínky používání a další zásady jakéhokoli dodavatele cestovních služeb, jehož produkty a služby zakoupíte prostřednictvím těchto stránek. Upozorňujeme, že tito dodavatelé vás mohou v případě potřeby kontaktovat, aby o vás nebo vašich cestovních plánech získali dodatečné informace, usnadnili rezervaci vaší cesty nebo pro jiné účely, které jsou v souladu s postupy popsanými v jejich zásadách ochrany soukromí a podmínkách používání.
 • Dodavatelé třetích stran, kteří naším jménem poskytují služby nebo funkce, včetně obchodních analýz, zpracování plateb, služeb zákazníkům, marketingu, vztahů s veřejností, distribuce průzkumů a prevence podvodů. Můžeme také autorizovat dodavatele třetích stran, aby naším jménem shromažďovali informace, například pokud je to nutné pro provozování funkcí našich webových stránek nebo pro usnadnění poskytování online inzerce přizpůsobené vašim zájmům. Dodavatelé třetích stran mají přístup k informacím a mohou shromažďovat informace pouze v případě potřeby, aby mohli vykonávat své funkce.
 • Obchodní partneři, ve spojení s kterými můžeme nabídnout produkty nebo služby. Zda je do produktu nebo služby, o kterou jste požádali, zapojena třetí strana, zjistíte tak, že se jejich jméno objeví buď společně s naším, nebo samostatně. Pokud se rozhodnete pro přístup k těmto volitelným službám, můžeme s těmito partnery sdílet informace o vás, včetně vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že nekontrolujeme praktiky ochrany osobních údajů těchto obchodních partnerů a je možné, že vás zapojí do přímého marketingu.
 • Přidružené webové stránky: Pokud jste byli na tuto webovou stránku odkázáni z jiných webových stránek, můžeme sdílet vaše registrační údaje, například jméno či e-mailovou adresu, s odkazující webovou stránkou. Na odkazujících webových stránkách jsme neumístili omezení týkající se používání osobních údajů a doporučujeme, abyste si na jakýchkoli webech, které vás odkázaly na tyto stránky, přečetli zásady ochrany osobních údajů.
 • Místní kancelář: Abychom podpořili využívání našich služeb, mohou být vaše údaje sdíleny s dceřinými společnostmi a propojenými subjekty skupiny, které působí jako poskytovatelé našich služeb, a to i ve vztahu k službám zákaznické podpory

Rovněž můžeme sdílet vaše informace, pokud se domníváme, že je takové zpřístupnění nezbytné:

 • za účelem dodržování zákonných a vynutitelných předvolání, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; za účelem založení nebo výkonu našich zákonných práv; za účelem obrany proti právním nárokům; nebo jak jinak požaduje zákon. V takových případech si vyhrazujeme právo vznést nebo zřeknout se jakékoli právní námitky nebo práva, které máme k dispozici.
 • za účelem vyšetřování, zabránění nebo přijetí opatření týkající se nezákonných nebo podezřelých nezákonných činností; za účelem ochrany a obrany práv, majetku nebo bezpečnosti této společnosti, naší dceřiné společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob; a v souvislosti s našimi podmínkami používání a dalšími dohodami; nebo
 • v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv nebo v nepravděpodobném případě konkurzu.

Kromě výše uvedeného budete upozorněni na to, jakmile budou vaše osobní informace sdíleny s třetími stranami, a budete mít příležitost rozhodnout se, že tyto informace sdílet nebudeme.


Ochrana vašich informací

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Některé informace spojené s vaším účtem můžeme uchovávat v našich archivech, a to i pro účely analýzy a integrity vedení záznamů. Doba, po kterou vaše údaje uchováváme, závisí na účelu, pro který jsme je shromáždili a používáme je.

Osobní údaje nebudeme uchovávat delší dobu, než je nezbytné pro naše obchodní účely nebo zákonné požadavky. Některé informace můžeme uchovat po určitou dobu poté, co jste s námi uzavřeli smlouvu nebo jste požádali o vymazání informací, pokud je to nutné pro splnění našich zákonných povinností nebo pro výkon, obranu nebo stanovení zákonných práv.

Jak můžete kontrolovat informace, které jste nám poskytli

Vaše práva a volby týkající se shromažďování a používání vašich údajů:

 • Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete, ačkoli mohou být potřeba k využívání některých funkcí nabízených na těchto stránkách.
 • Máte právo se nás zeptat, jaké osobní údaje o vás máme uložené. Za tímto účelem klikněte zde.
 • Aktualizace vašich osobních údajů vítáme, aby byly relevantní pro jejich zamýšlené použití, přesné a úplné. Údaje, které jste nám poskytli, si můžete prohlédnout, přidat nebo aktualizovat na stránce vašeho profilu na našich webových stránkách. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že jste si vytvořili účet.
 • Informace můžete také přidat nebo aktualizovat a účet můžete zavřít, jak je popsáno výše. Pokud se rozhodnete účet zrušit, deaktivujeme jej a odstraníme informace o vašem profilu.
 • Své údaje můžete smazat kliknutím zde.
 • Zašleme vám e-mail, který potvrdí vaši žádost. Upozorňujeme, že po vymazání údajů se nebudete moci přihlásit ani otevřít žádné své osobní informace. Kdykoli si však můžete otevřít nový účet.
 • Když se zaregistrujete jako člen této stránky, budete mít příležitost poskytnout nám své marketingové preference a bude vám poskytnuta možnost rozhodnout, zda od nás chcete přijímat e-mailové marketingové zprávy. Jako registrovaný člen můžete své volby kdykoli upravit prostřednictvím nastavení e-mailu na stránce profilu.
 • Ať už jste registrováni jako člen nebo ne, získáte také možnost odhlásit se z propagačních zpráv v každém takovém e-mailu, který nám pošleme.

Upozorňujeme, že vám můžeme zasílat další zprávy, včetně oznámení o službách, a zprávy týkající se správy vašeho účtu.

Jak chráníme vaše informace

Dodržujeme přiměřené postupy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Používáme vhodné technologie a kontrolní postupy k ochraně a zabezpečení osobních údajů, které nám dáváte. I když žádná webová stránka nemůže zaručit bezpečnost, zavedli jsme a udržujeme příslušná fyzická, administrativní, technická a organizační opatření k ochraně osobních informací, které nám poskytnete, před neoprávněným nebo protiprávním přístupem, rušením, úpravou, používáním nebo zveřejněním a proti náhodné ztrátě, poškození, změně nebo zničení.

Přístup k osobním údajům je povolen pouze oprávněným osobám během jejich práce, které tak mohou učinit pouze za účelem přípustné obchodní funkce. Kromě toho používáme šifrování při přenosu vašich osobních informací mezi vaším a naším systémem a mezi naším systémem a systémem stran, s nimiž sdílíme citlivé informace. Dále používáme firewally a systémy pro zjišťování neoprávněných vniknutí, které pomáhají zabránit neoprávněným osobám získat přístup k vašim informacím.

Údaje dětí

Nikdo mladší 18 let nemůže tyto služby používat. Vědomě nehromažďujeme osobní informace od dětí mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili nebo obdrželi údaje o dětech, které nebyly poskytnuty rodičem či zákonným zástupcem nebo s jeho výslovným souhlasem, tyto informace smažeme.


Externí odkaz

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud vstoupíte na jiné webové stránky z odkazů uvedených na našem webu, mohou provozovatelé těchto webových stránek od vás shromažďovat informace, které budou používat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těchto zásad ochrany osobních údajů. Doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněná na těchto jiných webových stránkách, abyste pochopili jejich postupy pro shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.


Mezinárodní transfery

Jsme povinni vás informovat o mezinárodních převodech. Po celou dobu věnujeme velkou pozornost tomu, abychom provedli náležitou due diligence našich profesionálních subdodavatelů, přijali řádnou kontrolu informací a auditu a chránili vaše osobní údaje. Koneckonců – je to naše reputace, v níž kladete důvěru.

Vaše informace budou ukládány a zpracovávány našimi servery, které mohou být umístěny mimo zemi/oblast, ve které žijete, a mimo jakoukoli nadnárodní unii (včetně Evropského hospodářského prostoru). Některé společnosti, zástupci a dodavatelé třetích stran, kteří provádí služby v našem zastoupení, mohou za účelem poskytování svých služeb mezinárodně přijímat a/nebo předávat vaše osobní údaje.

Některá území nemusejí mít tak rozsáhlé zákony o ochraně osobních údajů, jaké jsou stanoveny v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v místě vašeho bydliště. Organizace, se kterými sdílíme osobní informace, mohou sídlit v zemích, které nemají stejné ochrany, které by platily podle vašeho místního zákona. Je možné, že v alternativní jurisdikci nenajdete nápravu.

Potvrzujeme, že všechny informace o platbě jsou VŽDY uloženy v technologickém prostředí splňujícím standard PCI-DSS, které je externě auditováno a které NENÍ zveřejněno žádné jiné straně kromě provozovatele ubytovacího zařízení, s nímž máte smlouvu.

Používáním našich služeb a poskytováním vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje, pokud je poskytnete, budou převedeny mimo vaše národní nebo nadnárodní bydliště v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme v budoucnu změnit. Datum, kdy byly naposledy provedeny revize těchto zásad ochrany osobních údajů, uvádíme v dolní části této stránky. Veškeré revize nabudou účinnosti třetí pracovní den po zveřejnění těchto zásad. Doporučujeme vám podívat se na tyto zásady ochrany osobních údajů a přečíst si nejnovější verzi.


Jak nás můžete kontaktovat

Chcete-li zkontrolovat údaje nebo požádat o smazání – click klikněte zde.

Pokud je vaše záležitost složitá, náš úředník pro ochranu údajů je zavázán řešit veškeré vaše případné obavy, jako je naše manipulace, používání, zveřejňování nebo správa vašich osobních údajů.

Můžete kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů a to elektronicky nebo poštou pomocí níže uvedených údajů.

Electronically - click here

Poštou:

(Pro obyvatele mimo Evropský hospodářský prostor)

Úředník pro ochranu údajů
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Austrálie 2000

(Pro obyvatele Evropského hospodářského prostoru; náš zástupce EU)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Kodaň K | Dánsko

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vaši obavu prošetřili, odstranili jakékoli problémy vyplývající z nedodržení našich závazků týkajících se ochrany osobních údajů a co nejrychleji vás budeme informovat o výsledku.


Právní informace

V těchto zásadách „my“, „nás“ a „naše“ odkazuje na jakoukoli webovou stránku nebo aplikaci (včetně mobilních), kterou vlastní nebo provozuje společnost HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), společnost se sídlem v Austrálii, která podle okolností může vystupovat jako zástupce či ředitel nebo jednat jménem jiné strany.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 25. října 2019

Hledat hotely

Pokoj 1:

2 dospělí změnit nastavení

Nejdeme více hotelů

Porovnávejte všechny nejlepší cestovní stránky pomocí jednoho jednoduchého vyhledávání a najděte přesně to, co hledáte. Až příliš snadné.

Záruka nejlepší ceny

Bez rezervačních poplatků a umělého navýšení cen. To je náš slib pro vás.

Cestovatelé nás milují

Minulý rok nám více jak 400 milionů cestovatelů důvěřovalo, že pro ně najdeme ty nejlepší nabídky hotelů.

© 2020